Bezdrátové multiplexery pro Mitutoyo a Mahr

Bezdrátové převodníky dat z měřidel Mitutoyo umožňují bezdrátové připojení převodníku k počítači prostřednictvím technologie Bluetooth, přičemž standardní možnost připojení USB kabelem zůstává zachována. Spojení měřidel Mitutoyo s převodníkem prostřednictvím kabelu zůstává nezměněno. Dosah použité technologie Bluetooth je až 100 m. Převodníky jsou navíc vybaveny zcela samostatným vstupem pro zařízení s rozhraním RS232, který je převáděn na USB a vstupem pro další samostatný nožní spínač pro libovolné použití. Samostatný vstup RS232 lze využít pouze při standardním připojení prostřednictvím USB kabelu. K dispozici je jak čtyřkanálové, tak osmikanálové provedení.

Bezdrátové připojení se uplatní zejména v situacích, kdy je vzdálenost počítače od převodníku větší než 3 m a spojení prostřednictvím USB kabelu by bylo nespolehlivé nebo zcela nemožné.
Cena multiplexeru QTREE-DUMX-BT ...


Pohled na přední stranu převodníku QTREE-DUMX4 BT

Elektronika QTREE-DUMX4 BT je instalována do masivní skříňky z anodizovaného hliníku. Přední a zadní čelo je opatřeno gravírovanými popisky. Na spodku skříňky jsou gumové patky, které zaručují bezpečné uložení na pracovní plochu nebo stohování několika jednotek na sebe.

Převodníky UART/USB a UART/BT

Převodník zpracovává data vystupující z měřidel Mitutoyo prostřednictvím rozhraní Mitutoyo Digimatic. Výstupním protokolem z převodníku je protokol Mitutoyo MUX50. Interním výstupním rozhraním mikroprocesoru převodníku je sériové rozhraní UART. Na jeden kanál sériového rozhraní UART je připojen převodník UART/USB, který převede výstup na zařízení (koncový bod) 1 rozhraní USB. Po připojení převodníku k počítači systémové ovladače zařízení (koncovému bodu) 1 přidělí samostatný virtuální COM port. Na druhý kanál sériového rozhraní UART je připojen převodník UART/BT.

Převodník RS232/USB

Jedná se o samostatný převodník rozhraní RS232 na zařízení (koncový bod) 2 rozhraní USB. Po připojení multiplexeru k počítači systémové ovladače zařízení (koncovému bodu) 2 přidělí samostatný virtuální COM port, odlišný od COM portu, který náleží primárnímu převodníku.

Nožní spínače

První nožní spínač připojený do zásuvky FS1 slouží k ovládání komunikace na kanálech CH1 až CH4, respektive CH1 až CH8. Stisknutím tohoto spínače je jednak z měřidel vyžádáno přečtení a odeslání naměřené hodnoty a jednak je na výstupní rozhraní převodníku odeslána informace o stisku nožního spínače. Tuto informaci může potom aplikační program využít k libovolným účelům. Druhý nožní spínač se připojuje do zásuvky FS2. Při stisknutí připojeného nožního spínače je na port náležející převodníku Mitutoyo Digimatic/USB odeslána zpráva, že byl stisknutý nožní spínač připojený na zdířku FS2. Aplikačnímu programu se tímto způsobem poskytuje informace, kterou může například využít k řízení komunikace s dalším měřidlem připojeným na zdířku RS232 sekunárního převodníku RS232/USB.

Základní vlastnosti

 • Dvě varianty spojení převodníku s počítačem - bezdrátové (Bluetooth) a drátové (USB)
 • Dosah bezdrátového spojení převodního s počítačem až 100 m
 • Při bezdrátovém spojení je převodník napájen z USB napájecího zdroje připojeného k převodníku USB kabelem
 • Samostatný převodník RS232/USB pro připojení dalšího měřidla s rozhraním RS232 na USB port počítače
 • Jediný nožní spínač pro ovládání vstupu dat ze všech vstupních kanálů
 • Druhý nožní spínač pro libovolné využití, například pro ovládání samostatně připojeného měřidla na RS232 vstup multiplexeru.
 • Převodníky lze připojit k počítači s operačním systémem Windows 98, NT, Me, 2000 a XP.
 • Varianty multiplexerů:
  · QTREE-DUMX4 BT - čtyřkanálové provedení (4 x Mitutoyo Digimatic)
  · QTREE-DUMX8 BT - osmikanálové provedení (8 x Mitutoyo Digimatic)
 • Další podrobné informace: 
  · Další informace jsou uvedeny v uživatelské příručce (pdf dokument 294 kB)

 

Hlavní výhody QTREE-DUMXn BT

 • Variantní způsob připojení k počítači - bezdrátové (Bluetooth) a drátové (USB).
 • Mechanické provedení QTREE-DUMXn BT umožňuje použití jak v laboratořích a zkušebnách, tak přímo v prostředí průmyslových provozů.
 • Při pořízení zařízení QTREE-DUMXn BT získáte slevu na nákup software QTREE-DC/DUMX pro sběr dat z měřicích přístrojů do MS Excel.
 • Konstrukce převodníku QTREE-DUMXn BT umožňuje ve zvláštních případech použití jeho rozšíření až na 16 kanálů.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...