Smart Data Logger - Inteligentní sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

 

QTREE-SDL - Smart Data Logger je univerzální vícefunkční sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr . Sběrač dat je vybaven barevnou dotykovou obrazovkou, vyměnitelnou Micro-SD paměťovou kartou, bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem a vlastním napájením z vestavěného akumulátoru. Jedná se o mikroprocesorový systém, který nevyžaduje bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Sběrač je vybaven vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Je určen pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. QTREE-SDL lze využít jak v online režimu, kde komunikuje se vzdáleným nadřízeným systémem bezdrátově, tak v offline režimu, jako přenosný sběrač a dočasné shromaždiště dat měřicího pracoviště na Mikro-SD kartě nebo jako pouhý převodník (multiplexer) dat z měřidel do PC, připojený k PC prostřednictvím USB kabelu, RS232 nebo Bluetooth. 


 

 

 

 

 

Pohled na přední stranu sběrače dat  Smart Data Logger - QTREE-SDL4

 

Elektronika QTREE-SDL je instalována do masivní skříňky z anodizovaného hliníku. Obrazovka je ve skříňce ukotvena pevným černým plastem. Přední a zadní čelo je opatřeno gravírovanými nesmazatelnými popisky. Gumové patky zaručují bezpečné uložení na pracovní ploše.


Provozní režimy

 • Online Smart Data Logger - data průběžně odesílá nařízenému systému prostřednictvím Bluetooth
 • Offline Smart Data Logger - data ukládá na MikroSD kartu
 • Multiplexer USB - převádí data z měřidel na USB port počítače
 • Multiplexer RS232 - převádí data z měřidel na RS232 port počítače
 • Multiplexer BT - převádí data z měřidel na Bluetooth vstup počítače

Technické parametry

 • Ovládání prostřednictvím barevné dotykové obrazovky s rozlišením 320x240 pixelů
 • Konektor Jack 3,5mm pro připojení nožního spínače pro ovládání všech vstupních kanálů
 • Obsluhuje pouze měřidla s rozhraním Mitutoyo Digimatic (Mitutoyo, Mahr)
 • Varianty dle počtu připojitelných měřidel:
  · QTREE-SDL8  - osmikanálové provedení (8 x  Mitutoyo  Digimatic) 
  · QTREE-SDL4  - čtyřkanálové provedení (4 x  Mitutoyo  Digimatic )
 • Komunikační rozhraní s nadřízeným počítačem:
  · BT  - průmyslové Bluetooth s dosahem 1 km ve volném prostoru
  · MikroSD karta
  · USB - ovladače pro  operační systémy Windows 98, NT, Me, 2000, XP, Vista, W7, W8
  · RS232
 • Použité komponenty rozhraní Bluetooth zajišťují dosah 1 km ve volném prostoru, 300 m v uzavřeném prostoru. 
 • Dosah rozhraní Bluetooth v uzavřeném prostoru je ověřen dlouhodobým používáním v rozsáhlé výrobní hale, plné svářecích automatů (potenciálních zdrojů rušení). 

Napájení

 • V režimu Smart Data Logger ze zabudovaného akumulátoru, který lze dobíjet prostřednictvím síťového USB adaptéru nebo z USB zásuvky počítače
 • V režimu Multiplexer USB z USB zásuvky počítače
 • V režimu Multiplexer RS232 a  Multiplexer BT  z USB zásuvky počítače nebo ze síťového USB adaptéru

Základní vlastnosti řídicího software

 • Vlastnosti řídicího programu jsou definovány prostřednictvím parametrů.
 • Veškeré parametry a nastavení řídicího programu, jakož i záznamy měření jsou uloženy na MikroSD kartě.
 • Nastavení parametrů se provádí z PC buď nadřízeným systémem, servisním programem nebo prostým editováním konfiguračních textových souborů na MikroSD kartě.
 • Měřicí úloha je zahajována volbou výrobku (kontrolního plánu) a volbou pracovníka (obsluhy).
 • Měření je organizováno po kontrolních odběrech. Kontrolní odběr je tabulka naměřených hodnot maximálně pro 16 parametrů a 16 vzorků kontrolního plánu.
 • Řídicí program umožňuje jednoduchou a intuitivní orientaci v naměřených hodnotách.
 • V základním pracovním režimu jsou kontrolní odběry bezprostředně po kompletaci naměřených hodnot odeslány prostřednictvím Bluetooth nadřízenému systému.
 • V případě potřeby, například při výpadku spojení na odlehlém kontrolním pracovišti, je možné kontrolní odběry ukládat na MikroSD kartu a následně, jednotlivě nebo v dávce odeslat nadřízenému systému.
 • Předávání kontrolních odběrů nadřízenému systému lze provádět rovněž prostřednictvím MikroSD paměťové karty.
 • Program zobrazuje právě měřený parametr, vzorek a číslo kanálu, na který je připojeno odpovídající měřidlo.
 • Signalizace hodnot mimo zadané meze (hodnota i překročená mez jsou barevně zvýrazněny, existuje i možnost nastavení zvukové signalizace).
 • Zobrazována je jak poslední naměřená hodnota, tak i všechny předchozí naměřené hodnoty celého kontrolního odběru (v závislosti na poloze kurzoru v indikační tabulce).
 • Je možné nastavit automatické posouvání kurzoru po odměření hodnoty - po sloupcích (vzorcích), po řádcích (parametrech) nebo jej zcela vypnout.
 • Automatické aktivování nožního spínače pro měřidlo připojené na vstupní kanál odpovídající aktuálnímu měřenému parametru.
 • Protokol pro komunikaci s nadřízeným systémem je zpřístupněn všem potenciálním řešitelům automatizovaného sběru dat z měřidel Mitutoyo.

 

Hlavní výhody QTREE-SDL

 • QTREE-SDL Smart Data Logger je primárně určen pro přímé nasazení ve výrobních halách, lze jej však využít i v laboratořích a zkušebnách.
 • QTREE-SDL řeší efektivní sběr dat z měřidel Mitutoyo nebo Mahr v situacích, kdy by bylo přímé nasazení osobních počítačů do výrobních provozů nemožné nebo vysoce neefektivní.
 • Pět režimů provozování garantuje efektivní využití přístroje i při změnách výroby nebo při změnách v systému kontrolních operací.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...