Step motor controller

Step Motor Controller - SMC

Step Motor Controller - Jednotka SMC byla navržena pro účely ovládání výkonových budičů krokových motorů (které jsou vybaveny vstupními signály STEP, ENABLE, DIR). V základní podobě je pro komunikaci použit USB port PC, případně může být dodána verze s průmyslovou verzí Bluetooth. Připravujeme také verzi pro Zig-Bee. V případě připojení přes USB port, nainstaluje operační systém PC VCP (Virtual Com Port) ovladač. Pomocí jednoduchého protokolu lze nastavit základní parametry (rychlost, akcelerace, brzda…), které jsou uloženy v EEPROM paměti přístroje a zůstanou tak zachovány i po vypnutí přístroje. Pomocí dalších příkazů lze řídit vlastní pohyb motoru. Jednotka umožňuje připojení budiče motoru, koncových spínačů, 3x ovládací tlačítko (volba rychlosti, pohyb dopředu a pohyb zpět), 4x volně použitelný TTL I/O.

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...