Systém monitorování hmotnosti

QTREE-MCS zajišťuje nepřetržité monitorování hmotnosti ve výrobních provozech prostřednicvím vah připojených linkami RS422 ke vzdálenému centrálnímu počítači. Skládá se z klientské - QTREE-MCS Client a serverové - QTREE-MCS Server části. QTREE-MCS Client zobrazuje průběh a stav vážení a současně umožňuje konfigurovat jednotlivé měřicí kanály. QTREE-MCS Server monitoruje výstupy z vah, ukládá naměřená data do databáze a eviduje přihlášené klienty.


Základní vlastnosti

 • QTREE-MCS je systém monitorování hmotnosti, který se skládá z klientské "QTREE-MCS Client" a serverové "QTREE-MCS Server" části.

 • QTREE-MCS je systém určený pro operační systém Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit)

 • QTREE-MCS Server
  je serverová část systému monitorování hmotnosti, která podle nastavení komunikačních kanálů uložené v databázi QTREE-LAB C/S řídí měření a ukládání hodnot z připojených měřidel do databáze. QTREE-MCS Server (měřicí server) eviduje přihlášené klienty QTREE-MCS Client a řídí a zobrazuje informace o komunikaci s připojenými měřidly. Pro konfiguraci komunikačních kanálů a vizualizaci měřených hodnot je nutné použít klientskou část systému monitorování hmotnosti QTREE-MCS Client. Obě části jsou distribuovány společně.

 • QTREE-MCS Client
  je klientská část systému monitorování hmotnosti, která zobrazuje průběh a stav vážení a umožňuje konfiguraci jednotlivých měřicích kanálů. QTREE-MCS Client spolupracuje se systémem monitorování kvality pro laboratoř a zkušebnu QTREE-LAB C/S a serverovou částí systému monitorování hmotnosti QTREE-MCS Server.

Funkce systému

QTREE-MCS Server
 • Přihlášení k systému monitorování kvality pro laboratoř a zkušebnu QTREE-LAB C/S dle přihlašovacího souboru
 • Inicializace záznamů QTREE-MCS v databázi
 • Automatické načtení posledního aktivního stavu po restartu
 • Načtení nastavení komunikačních kanálů z databáze
 • Zaznamenávání stavových informací serveru a přihlášených klientů
 • Evidence přihlášených klientů QTREE-MCS Client
 • Řízení komunikace s klienty QTREE-MCS Client
 • Zasílání řídících příkazů a systémových informací klientům QTREE-MCS Client
 • Řízení komunikace s připojenými měřidly
 • Ukládání naměřených dat do databáze QTREE-LAB C/S
 • Signalizace naměření hodnoty z měřidla na určitém kanálu
 • Indikace stavu kanálů
 • Indikace stavu procesu měření
 • Vyvolání nápovědy

 

QTREE-MCS Client

 • Přihlášení k systému monitorování kvality pro laboratoř a zkušebnu QTREE-LAB C/S a k serverové části systému monitorování hmotnosti QTREE-MCS Server dle přihlašovacího souboru
 • Zapínání a vypínání měřicích kanálů
 • Konfigurování měřicích kanálů
 • Testování konfigurací měřicích kanálů
 • Zapínání a vypínání procesu měření
 • Zobrazování průběhu měření jednoho nebo všech měřicích kanálů
 • Zobrazování zpráv serveru monitorování hmotnosti
 • Kontrola stavu serveru monitorování hmotnosti
 • Vyvolání nápovědy

 

Uživatelské role systému QTREE-MCS

  • Klient pro vizualizaci „Vizualizér“
   Uživatelské roli „Vizualizér“ je z hlavních funkcí umožněno pouze zobrazení stavu serveru a průběh měřicího procesu na všech měřicích kanálech. Z ostatních funkcí systému vizualizér může:

   • Získat nápovědu systému
   • Zobrazit průběh měření jednoho kanálu
   • Zobrazit průběh měření všech kanálů
   • Zobrazit zprávy měřicího serveru
   • Kontrolovat stav měřicího serveru


   Každý uživatel QTREE-LAB C/S se může přihlásit do systému QTREE-MCS jako vizualizér.

  • Mistr
   Mistrovi je umožněno vše co vizualizéru a navíc může:

   • Zapínat a vypínat proces měření
   • Konfigurovat mapování naměřených hodnot kanálů
   • Zapínat a vypínat kanály

 

 • Administrátor
  Administrátor je privilegovaný uživatel systému. Může provádět všechny operace mistra a navíc může:

  • Konfigurovat komunikační parametry kanálů
  • Testovat kanály

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí pracovníci autorského týmu

 

Hlavní výhody QTREE-MCS

 • Spolupráce s informačním systémem laboratoře QTREE-LAB C/S
 • Client-server architektura monitorování a vizualizace, client-server databázová technologie.
 • Použitá technologi dovoluje připojení vah až do vzdálenosti 1 km.
 • Možnost připojení a snadná konfigurace všech vah, které komunikují prostřednictvím rozhraní RS 232.
 • Komplexní a přehledné znázornění okamžitého stavu procesu vážení na všech připojených vahách.
 • Oddělení privilegovaných uživatelů od běžného uživatele, kterému systém umožňuje pouze sledování procesu vážení.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...