Pomalý start programů QTREE po reinstalaci Interbase na Windows XP

Jestliže jste přeinstalovali software QTREE včetně databázového serveru Interbase 6.01 nebo jen samotný databázový server na nový počítač s operačním systémem Windows XP nebo Windows 2003 Server, bude pravděpodobně každé spuštění programů QTREE probíhat neúnosně pomalu (20 až 30 vteřin). Zpoždění způsobuje pomalé počáteční spojení programů s databázovým serverem Interbase 6.01, ačkoliv další komunikace programů s databázovým serverem již probíhá zcela normálně. Příčinou tohoto zpoždění není závada v aplikačních programech. Pomalý start souvisí buď s funkcí "system restore" operačního systému Windows XP ve spojení s databázovým serverem InterBase 6.01 nebo s vlastnostmi nových procesorů využívajících hyperthreading, na které není databázový server InterBase 6.01 připraven. Na webu je sice publikováno jak tento problém řešit, avšak v tomto případě je mnohem výhodnější přejít na modernější a kompatibilní databázový server Firebird 1.5, kde je tento problém vyřešen. Postup je podrobně popsán ve článku "Jak přejít z databázového serveru InterBase 6.01 na Firebird 1.5".

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...