Globální přehled Cp, Cpk

Globální přehled Cp, Cpk je nová funkce systému QTREE-SPC C/S, která umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocení způsobilosti všech kontrolovaných procesů a strojů. Tato funkce je určená především pro manažery a je mimořádně vhodná zejména pro rychlé a přehledné hodnocení kvality během pracovních porad, při jednání s auditory a zákazníky. Funkce umožňuje pro libovolnou množinu výrobků (například celý katalog) a zadané období zobrazit seznam všech dosažených koeficientů způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm a Cmk. Seznam je členěn dle stromové struktury výrobek - postup - operace - kontrolní plán - kontrolovaný parametr. K zobrazení seznamu je využíván program Excel, který je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-SPC C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při jeho dalším využití - tisky, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu Word, či zařazování do prezentací ve formátu Powerpoint. Takřka na jedno kliknutí myši lze získat dokonalý přehled o všech kontrolovaných výrobních procesech.


 

Základní vlastnosti

  • Zpracování probíhá buď pro zadanou množinu výrobků nebo pro celý seznam všech výrobků a pro zadané období.
  • Lze zadat nastavení filtru, který zajistí odfiltrování odlehlých hodnot.
  • Výsledkem je zeznam dosažených koeficientů způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk dle definic v seznamu kontrolních plánů.
  • Zobrazují se jen výsledky pro kontrolované parametry, ke kterým existují v databázi naměřené hodnoty.
  • Koeficienty, které nedosahují požadovaných hodnot jsou barevně zvýrazněny.
  • Výsledný seznam je automaticky zobrazován prostřednictvím Excelu, který je spouštěn a ovládán z hlavního programu interně. Uživatel pouze v hlavním programu vybere požadovaný seznam výrobků a zadá období. Veškerá příprava dat a naformátování výsledného seznamu v Excelu proběhne zcela automaticky bez účasti obsluhy. 

 

Hlavní výhody

  • Jednoduché a rychlé ovládání vhodné pro manažery během pracovních porad, při auditech a při jednání se zákazníky
  • Rychlá a názorná orientace v datech získaných ze sledovaných procesů
  • Využití veškerého komfortu programu MS Excel a následně celého programového balíku MS Office

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...