Bezdrátové spojení měřidel s počítačem

Každého, kdo řešil sběr dat pomocí běžných, ručně ovládaných měřidel připojených k počítači, určitě napadlo, že propojovací kabely omezují obsluhu a bylo by je vhodné nahradit bezdrátovým spojením. Jelikož má firma Mitutoyo ve své nabídce systém U-Wave - Bezdrátový systém na měření dat, často dochází k neuváženým nákupům, které následně vedou k reklamacím a vracení zboží. Tento článek by měl objasnit úskalí spojená s bezdrátovým spojením.

Jak funguje bezdrátové spojení měřidla s počítačem?

K měřidlu je pomocí velmi krátkého kabelu připojen vysílač, který je napájen vlastní baterií. Každý vysílač má svůj interní kód, kterým je měřidlo identifikováno. K počítači vzdálenému cca 20 metrů při přímé viditelnosti je prostřednictvím USB portu připojen přijímač, který obsluhuje měřidla ve svém dosahu. Měřidla, která přijímač obsluhuje, jsou v přijímači identifikována číslem kanálu a číslem skupiny, do které byla zařazena. S přijímačem komunikuje aplikační program prostřednictvím virtuálního COM portu. Každá naměřená hodnota odeslaná z přijímače aplikačnímu programu je opatřena číslem kanálu a číslem skupiny.

Je dosah bezdrátového spojení 20 m dostačující?

Mnozí pracovníci kontroly si představují, že budou mít ve výrobní hale mezi stroji umístěna měřidla, která bude obsluha strojů používat ke kontrolním měřením a ze kterých se budou naměřené hodnoty automaticky posílat do centrálního počítače, kde budou ukládány do databáze a vyhodnocovány. Tato představa je však spíše naivním přáním. Je potřeba si uvědomit, že pracovník obsluhující měřidlo nemá možnost žádným způsobem centrálnímu počítači sdělit, jaký výrobek, jaký kus a jaký rozměr měří. Naměřená hodnota, kterou aplikační program běžící na centrálním počítači obdrží, bude opatřena pouze číslem kanálu a číslem skupiny. Je z tohoto pohledu značně anonymní. Z toho lze usuzovat, že pokud je vzdálenost mezi centrálním počítačem a měřidlem taková, že obsluha ztrácí s počítačem vizuální kontakt, je bezdrátové připojení nepoužitelné. Najdou se samozřejmě určité situace, které nevyžadují identifikovat výrobek, kus a měřený rozměr, ale to jsou spíše výjimky. Bezdrátové připojení najde uplatnění zejména při menších vzdálenostech, kdy obsluha neztrácí kontakt s počítačem. Hlavním důvodem nasazení této technologie není vzdálenost měřidla od počítače ale pohodlí při manipulaci s měřidlem, kde změť kabelů, dlouhých maximálně 2 m ztěžuje vlastní měření a je důvodem nízké produktivity, reprodukovatelnosti a opakovatelností měření.  Z tohoto důvodu se jeví dosah 20 m jako dostačující.

Jsou naměřené hodnoty skutečně anonymní?

Ano, naměřené hodnoty bez doprovodných informací jsou víceméně anonymní. Lze namítat, že informaci o tom, o který výrobek, stroj a o kterou obsluhu se jedná, lze získat z jiných provozních evidencí. To je samozřejmě pravda, ale už nelze spolehlivě odvodit, který parametr byl právě měřen, natož pak provést opakované měření. Anonymní jsou i hodnoty, které přicházejí z měřidel připojených kabelem. Důvodem anonymity naměřených hodnot není způsob připojení měřidla k počítači, ale ztráta kontaktu obsluhy s počítačem.

Jak odstranit anonymitu naměřených hodnot?

Jedinou, zaručeně spolehlivou možností, jak odstranit anonymitu naměřených hodnot, je vybavit měřidlo, respektive vysílač připojený k měřidlu, určitou inteligencí (mikroprogram) a technickými prostředky (mini- klávesnice nebo alespoň křížový ovladač a display), které umožní každou naměřenou hodnotu vybavit dalšími nezbytnými informacemi. Pokud by touto inteligencí a technickými prostředky bylo vybaveno každé měřidlo, bylo by řešení značně nákladné. Z tohoto důvodu je optimálním řešením autonomní vícekanálový převodník (multiplexer - terminál) pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr, vybavený LCD obrazovkou, křížovým ovladačem a bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem.

Bezdrátové terminály pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

 

 

 

 


Pohled na přední stranu terminálu QTREE-DUM8-TE

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...